ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ก.ย 63

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ก.ย 63

 

 

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และระดับ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart