ข่าวนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

           ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรีย…

ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

            ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว น…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในการนี้ เพื่อ…

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในกา…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาและกำหนดการมอบทุน

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2564 ติดต่อได้ที่ คุณครู จ…

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเข้าชั้…

ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้ว…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart