kasettrang

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสภ.เมืองตรัง

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเกี…

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ร่วมต้อนรับ นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ร่วมต้อนรับ นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวย…

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวดีเด่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวดีเด่น โดยมีนายสหัส หนูเอียด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเท…

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งที่มอบทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษา

นักศึกษาได้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ทุนละ 15,000 บาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอขอบพระคุณ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งที่มอบทุนการ…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สัตวศาสตร์)

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 นั้น ใน…

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ก.ย 63

    นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และระดับ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. อ่านรายละเอียดเพ…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับห้องประชุมวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับห้องประชุมวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด ประกาศประกวดราคา ดูรา…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart