ทดสอบระบบเรียนออนไลน์

ทดสอบระบบเรียนออนไลน์

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ดำเนินการทดสอบ “เรียนออนไลน์” ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 เข้าทดสอบระบบเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียนในระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ ในวันดังกล่าว.

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี - thaithainews.club

🕵สามารถเข้าชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ที่ 👉”การเรียนการสอนออนไลน์เข้าชั้นเรียนด้วย E-Mail วิทยาลัยฯ เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูประจำวิชา หรือ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. คุณครูเสาวภา เพชรสุทธิ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart