การเรียนการสอนออนไลน์

[vc_row][vc_column]

ห้องเรียนออนไลน์

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInDown”]สำหรับการเข้าชั้นเรียน ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนด้วย E-Mail วิทยาลัยฯ เลือกลิ้งค์เข้าชั้นเรียนในระดับชั้นของตนเอง ดังต่อไปนี้

(กรณีที่เข้าชั้นเรียนด้วย Smart Phone ให้ติดตั้ง Application ชื่อว่า “Google Meet” สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS “ดาวน์โหลด” หรือ ระบบปฏิบัติการ Android “ดาวน์โหลด“)[/vc_column_text][vc_text_separator title=”ระดับชั้น ปวช.” i_icon_fontawesome=”fa fa-bars” i_color=”green” title_align=”separator_align_left” color=”green” style=”dotted” border_width=”5″ css_animation=”bounceIn” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”none”]

ระดับชั้น ปวช.1
                              กลุ่มเรียน      ห้องเรียน
     กลุ่ม 1/1 สาขางานการเกษตร คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/3 สาขางานธุรกิจเกษตร คลิกเข้าชั้นเรียน
ระดับชั้น ปวช.2
     กลุ่ม 2/1 สาขางานการบัญชี คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/3 สาขางานอาหารและโภชนาการ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/4 สาขางานเกษตรศาสตร์ คลิกเข้าชั้นเรียน
ระดับชั้น ปวช.3
     กลุ่ม 3/1 สาขางานการบัญชี คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 3/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 3/3 สาขางานอาหารและโภชนาการ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 3/5 สาขางานผลิตสัตว์น้ำ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 3/6 สาขางานพืชศาสตร์ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 3/8 สาขางานสัตวศาสตร์ คลิกเข้าชั้นเรียน

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”ระดับชั้น ปวส.” i_icon_fontawesome=”fa fa-bars” i_color=”green” title_align=”separator_align_left” color=”green” style=”dotted” border_width=”5″ css_animation=”bounceIn” add_icon=”true”][vc_column_text css_animation=”none”]

ระดับชั้น ปวส.1
                              กลุ่มเรียน      ห้องเรียน
     กลุ่ม 1/1 สาขางานพืชสวน คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/2 สาขางานผลิตสัตว์ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/4 สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/5 สาขางานผลิตสัตว์น้ำ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 1/6 อศกช. คลิกเข้าชั้นเรียน
ระดับชั้น ปวส.2
     กลุ่ม 2/1 สาขางานอาหารและโภชนาการ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/3 สาขางานการบัญชี คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/4 สาขางานผลิตสัตว์น้ำ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/5 สาขางานพืชสวน คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/6 สาขางานการผลิตสัตว์ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/7 สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/8 เกษตรศาสตร์ (บางกุ้ง) คลิกเข้าชั้นเรียน
     กลุ่ม 2/9 เกษตรศาสตร์ (ห้วยนาง) คลิกเข้าชั้นเรียน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ครูพร้อม | พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

Google Classroom

      Google Classroom เป็นบริการที่ผู้สอนสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียนปกติ บริการของ Google Classroom ทำให้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้เรียนจึงพอใจที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน ทำการบ้านหรือติดตามงาน ถึงแม้บริการจะอำนวยสะดวกและมีข้อดีหลายประการ การเรียนในชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีครูควบคู่กันไป  เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart