มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งที่มอบทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษา

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งที่มอบทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษา

นักศึกษาได้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ทุนละ 15,000 บาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอขอบพระคุณ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งที่มอบทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart