มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวดีเด่น

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวดีเด่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวดีเด่น โดยมีนายสหัส หนูเอียด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart