ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาและกำหนดการมอบทุน

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง 

ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศ มีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง?

บัดนี้การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา  จำนวน 62 คน ทั้งนี้ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart