ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค 64

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค 64

 

          ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึววันที่ 28 เมษายน 2564 บัดนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นที่เรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้มีศิทธิ์เข้าเรียน รายงานตัวและมอบตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart