ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

            ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดังประกาศตามเอกสารแนบด้านล่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ
โทร. 075-284152

Facebook
Email
Print

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart