ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

  ตามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และดำเนินการสอบข้อเขียน ตามกำหนดการที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ขอประกาศมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสอบ และสถานที่ ให้ผู้รายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามตารางสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิก >>> ดูรายละเอียด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart