ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

  ตามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสอบ และสถานที่ ให้ผู้รายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามตารางสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิก >>> ดูรายละเอียด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart