ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

 

ตามที่ ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)  นั้นบัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จำนวน 1 ราย   คือ  นายจิรัฐติกาล  โพธิ์นางดำทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อไปรายงานตัวพร้อมทำสัญญาในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น. ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart