ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

  ตามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เสร็จเรียบร้อย วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิก >>> ดูรายละเอียด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart