ประกาศรายชื่อผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ครู (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) และกำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ในวันศุกร์ ที่ 18  มิถุนายน 2564     เวลา  09.00 น.   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ดังรายชื่อต่อไปนี้

พนักงานบริหารทั่วไป   ครู   (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

ลำดับ 1 เลขที่ 1505407001                         นายจิรัฐติกาล  โพธิ์นางดำ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์   ในวันศุกร์ ที่ 18  มิถุนายน 2564     เวลา  09.00 น.  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart