ประกาศรับสมัครคนงานกรีดยางจ้าง จำนวน 4 คน

ประกาศรับสมัครคนงานกรีดยางจ้าง จำนวน 4 คน

 

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ต้องการรับสมัครคนงานกรีดยางจ้าง จำนวน 4 คน
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 (ในวัน เวลาราชการ) ในการนี้ จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
และปฏิบัติการกรีดยางในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง
2. มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
4. มีความชำนาญในการทำยางแผ่นดิบ,การกรีดยางพาราและเข้าใจในการกรีดและการทำยาง
แผ่นดิบเป็นอย่างดี
5. มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยฯกำหนด
6. ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท
7. มีสวัสดิการบ้านพัก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก! 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart