ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโดรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโดรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโดรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 15 รายการ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก! ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart