แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยทางงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด /download เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart