💥💥กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 พ.ค 64

💥💥กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 พ.ค 64

💥💥กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 📌
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 🕤 08.30 ถึง 12.00 น.
🛺 ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถสั่งซื้อ เสื้อปฏิบัติงาน เสื้อพละ และอุปกรณ์การแต่งกาย ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ณ พื้นที่ รับรายงานตัวและมอบตัวได้เลยครับ.🌳🌳
🔥🔥ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่วิทยาลัยประกาศ! 💃 อย่างเคร่งครัด..

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart