💥เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค 64

💥เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค 64

ศธ.เลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็น 14 มิ.ย. – ศธ.360 องศา

เนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เลื่อนการเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามกำหนดแนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียน

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart