แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แจ้งนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ช่องทางสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเข้าชั้นเรียนของตน ศึกษารูปแบบการเรียนการในออนไลน์ของวิทยาลัย วิธีการใช้งาน Google Clsssroom,Google Meet และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าเรียนออนไลน์ รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
https://bit.ly/3iGKDwm
หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เมนู >>สำหรับนักเรียน/นักศึกษา>>การเรียนการสอนออนไลน์   หรือสอบถามข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ได้โดยตรง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart