เอกสารงานบุคลากร

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeInDown”]ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกชนิดของไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

 • คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประจำปีการศึกษา 2565  
 • คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประจำปีการศึกษา 2564  
 • บันทึกข้อความขอลงเวลาปฏิบัติงานราชการ
 • บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ
 • บันทึกข้อความขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวร
 • บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของบุคลากร
 • บันทึกข้อความขอลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • บันทึกข้อความขอลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน ของ บุคลากร
 • แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
 • แบบสำรวจต้องการเปลี่ยนหน้าที่งานที่ทำอยู่
 • แบบบันทึกมอบหมายหน้าที่การงาน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart