ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
—————————————

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง 

           

Facebook
Email
Print

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart