ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

         

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป

—————————————

            ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 และกำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น 
             คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานบริหารทั่วไป จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังรายระเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. (รายงานตัว) ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Facebook
Email
Print

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart