ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู (บัญชี)

ตามที่ ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู (บัญชี)  นั้นบัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart