ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)ชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2564 ติดต่อได้ที่ คุณครู จิรัฐติกาล โพธิ์นางดำ โทร.095-6742143 LINE ID: 0956742143

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart