ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ณ อาคารอำนวยการการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart