ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 13 มกราคม  2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  18,000  บาท บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ดังต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก! 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart