ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 13 มกราคม  2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  18,000  บาท บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ดังต่อไปนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก! 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart