ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สัตวศาสตร์)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สัตวศาสตร์)

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงขอประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาววิภาวี แก้ววิจิตร

จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart