ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                     ตามประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  002/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ในการมีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก! ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart