กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาคของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในวันสอบ ดังนี้
            – บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
            – ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เท่านั้น

 

ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ฝ่ายวิชาการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล
โทร. 075-284152

Facebook
Email
Print

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart