การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนในแบบ Onsite เต็มรูปแบบ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart