5 ว.เกษตร-ประมงผ่านประเมินร่วมตั้งสถาบันการอาชีวะ

             ายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ดกอศ.) เปิดเผยว่าจากการประชุม บอร์ด กอศ.เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพิ่มเติม โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงที่ผ่านการประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของบอร์ด กอศ.5 แห่งเข้าร่วมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบ กลุ่มจังหวัด 19 แห่ง ได้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเพิ่มในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3, วิทยาลัยประมงปัตตานีเพิ่มในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพิ่มในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพิ่มในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รวมมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จะรวมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั้งสิ้น 161 สถานศึกษา
          ประธานบอร์ด กอศ.กล่าวต่อว่าการเพิ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง เข้ามานั้น เป็นไปตามนโยบายของ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้บูรณาการสถานศึกษาประเภทต่างๆที่จะมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นเส้นทางอาชีพ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ ในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะจัดตั้ง
          "ถึงวันนี้การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก แม้จะมีปัญหาติดขัดทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้างก็ตาม แต่สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาและจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ได้ทันภาคเรียนที่ 1/2555 นี้แน่นอน" นายธีรวุฒิ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                                                                                                                                 

ที่มา -http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=26497&Key=hotnews

14/01/2555

จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@g-mail.com