สถาบันอาชีวะเกษตรฯ4ภาคโดนเบี้ยว'วรวัจน์'เปลี่ยนใจไม่ให้แยกตั้ง

        

          ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ดกอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยผู้แทนจากบอร์ด กอศ. และเลขาธิการ กอศ. ได้หารือร่วม กับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกัน เนื่องจากบอร์ดกอศ.ได้มีมติจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและการประมง 4 แห่งใน 4 ภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา แต่หลังจากหารือกับนายวรวัจน์แล้วปรากฏว่านายวรวัจน์เห็นว่าไม่ควรจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรฯ 4 ภูมิภาค แต่ควรให้มารวมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งที่จะจัดตั้ง เพราะเกรงว่าหากตั้งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรต่างหากจะทำให้สถาบันอ่อนแอ ขณะที่บอร์ดกอศ.มั่นใจว่าจะมีความเข้มแข็ง เพราะเป็นการรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาไว้ด้วยกัน
          ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวต่อไปว่า จากความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันดังกล่าว บอร์ด กอศ.จึงเสนอว่าในเบื้องต้นหากวิทยาลัยเกษตรฯใดต้องการเข้ามารวมกับสถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่ง ก็สามารถเข้ามาได้แต่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของบอร์ด หากยังไม่มีความพร้อมและไม่ประสงค์จะเข้ามารวมก็สามารถเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันเครือข่ายได้ หรือถ้ามีความพร้อมในสาขาวิชาใดก็สามารถขอเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานั้นได้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการกอศ.ทำหนังสือด่วนถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 47 แห่งว่าหากวิทยาลัยใดต้องการเข้ามารวมกับสถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่ง ก็ให้เข้ารับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมที่มี รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ เป็นประธานตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2555 เพื่อสรุปผลการประเมินและนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กอศ.ในวันที่ 11 ม.ค. 2555 เนื่องจากนายวรวัจน์จะนำเรื่องการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 16 ม.ค. 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายวรวัจน์ ได้เร่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่ง ให้เรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม 2554 เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวอาชีวศึกษา และให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการได้ทันปีการศึกษา 2555 ส่วนสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรฯ 4 ภูมิภาคก็ให้ดำเนินการหลังจากที่สถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่งเรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นด้วยที่จะจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรฯ 4 ภูมิภาค.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ม.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--

                                                                                                                                   

ที่มา - สำนักงานรัฐมนตรีศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=26346&Key=hotnews

04/01/2555

จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@g-mail.com