บอร์ด กอศ.ผ่าน19สถาบันอาชีวะ

        

   ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด กอศ.ครั้งที่ 12/2554 เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จะรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด 19 สถาบัน ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มี รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ เป็นประธานได้ประเมินความพร้อมสถานศึกษาและนำเสนอต่อบอร์ด กอศ.จำนวน 156 สถานศึกษา ซึ่งหลังจากที่บอร์ดกอศ.ได้วิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษาทั้ง 156 แห่งแล้วได้มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ที่มีนายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ เป็นประธาน ไปจัดทำร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพื่อการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำกลับมาเสนอบอร์ด กอศ.ในวันที่ 7 ธ.ค.54 ก่อนเสนอนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการ กอศ.รายงานผลการดำเนินงานต่อ นายวรวัจน์ เพื่อรับทราบทุกขั้นตอนด้วย เนื่องจากเป็นนโยบายของนายวรวัจน์ที่จะผลักดันให้เกิดสถาบันการอาชีวศึกษาได้ทันปีการศึกษา 2555

         สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน ได้แก่ 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค(วท.)นนทบุรี วท.ปทุมธานี วท.ธัญบุรี วิทยาลัยอาชีว ศึกษา (วอศ.) ปทุมธานี วท.สระบุรี วอศ.สระบุรี วท.พระนครศรีอยุธยา วท.อุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวอศ.พระนครศรีอยุธยา 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย วท.ชัยนาท วท.ลพบุรี วอศ.ลพบุรี วท.สิงห์บุรี วท.สิงห์บุรี แห่งที่ 2 วอศ.สิงห์บุรี และ วท.อ่างทอง 3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วท.ฉะเชิงเทรา วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วอศ.ฉะเชิงเทรา วท.สมุทรปราการ วท.นครนายก วอศ.นครนายก วท.ปราจีนบุรี วท.บูรพาปราจีน และวท.สระแก้ว 4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วย วท.นครปฐม วอศ.นครปฐม วท.กาญจนบุรี วอศ.กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) กาญจนบุรี วท.สุพรรณบุรี วอศ.สุพรรณบุรี วท.ราชบุรี และ วท.โพธาราม ราชบุรี5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย วท.สมุทรสาคร วท.สมุทรสงคราม วท.เพชรบุรี วอศ.เพชรบุรี วก.วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ วท.ประจวบคีรีขันธ์ และ วก.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประกอบด้วย วท.สุราษฎร์ธานี วอศ.สุราษฎร์ธานี วท.นครศรีธรรมราช วท.สิชล นครศรีธรรมราช วท.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วอศ.นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วก.นครศรีธรรมราช วท.ชุมพร และ วท.พัทลุง 7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย วท.ระนอง วท.พังงา วท.ภูเก็ต วอศ.ภูเก็ต วท.กระบี่ วท.ตรัง และ วก.ตรัง 8. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย วท.ปัตตานี วอศ.ปัตตานี วก.ปัตตานี วท.ยะลา วอศ.ยะลา วท.หาดใหญ่ วอศ.สงขลา และวท.สตูล 9. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย วท.ชลบุรี วท.สัตหีบ ชลบุรี วอศ.ชลบุรี วอศ.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี วท.ระยอง วท.มาบตาพุด ระยอง วท.บ้านค่ายระยอง วท.จันทบุรี และ วท.ตราด 10. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วย วท.หนองคาย วอศ.หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย วก.บึงกาฬ วท.หนองบัวลำภู วท.เลย วอศ.เลย วท.อุดรธานี วอศ.อุดรธานี และ วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี

         11. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบด้วย วท.สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วท.บ้านแพง นครพนม และ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร 12. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประกอบด้วย วท.กาฬสินธุ์ วท.มหาสารคาม วอศ.มหาสารคาม วท.ขอนแก่น วอศ.ขอนแก่น วก.ขอนแก่น วท.ร้อยเอ็ด วอศ.ร้อยเอ็ด และวก.ร้อยเอ็ด 13. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย วท.อุบลราชธานี วอศ.อุบลราชธานี วท.ศรีสะเกษ วก.ศรีสะเกษ วท.ยโสธร วท.อำนาจเจริญ และ วท.เดชอุดม อำนาจเจริญ 14. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วย วท.นครราชสีมา วอศ.นครราชสีมา วท.หลวงพ่อคูณ นครราชสีมา วท.สุรนารี นครราชสีมา วท.คูเมือง นครราชสีมา วท.ชัยภูมิ วท.บุรีรัมย์ วท.สุรินทร์ และวอศ.สุรินทร์ 15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย วท.เชียงใหม่ วอศ.เชียงใหม่ วท.ลำพูน วท.ลำปาง วอศ.ลำปาง และวก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 16. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วย วท.เชียงราย วอศ.เชียงราย วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย วท.พะเยา วท.น่าน วท.แพร่ และวอศ.แพร่ 17. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประกอบด้วย วท.พิษณุโลก วอศ.พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการ (วพณ.) บึงพระพิษณุโลก วท.เพชรบูรณ์ วท.สุโขทัย วอศ.สุโขทัยวท.อุตรดิตถ์ และวอศ.อุตรดิตถ์ 18. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประกอบด้วย วท. นครสวรรค์ วอศ.นครสวรรค์ วก.นครสวรรค์ วท. กำแพงเพชร วท.พิจิตร และ วท.อุทัยธานี 19. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวท.มีนบุรี วท.กาญจนาภิเษกมหานคร วท.ดอนเมือง วท.ดุสิต วท.ราชสิทธาราม วอศ.เสาวภา วอศ.ธนบุรี วพณ.อินทราชัย วพณ.บางนา วพณ.เชตุพน กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง และวก.กาญจนาภิเษกหนองจอก.

 

                                                                                                                                   

ที่มา - เดลินิวส์

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8:43 น

ที่มา - http://prachyanun.blogspot.com/2011/11/19.html04/01/2555

จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@g-mail.com