ประกาศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง


 

เอกสารเพิ่มเติม 2 ไฟล์
1.ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
2.แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับตำแหน่งผู้แทนองค์กรชุมชน และตำแหน่งต่างๆ อีก 6 ตำแหน่ง
 
 
 
จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 kasettrang@yahoo.com