ประกาศจากงานผู้ดูแลระบบ
   
เรื่องที่1
 

            -ขอห้นักศึกษาใหม่ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย

          และไปยืนยันการลงทะเบียนที่ห้องผู้ดูแลระบบ ด่วน!
           (นักศึกษาเก่าที่เคยสมัครแล้วไม่ต้อง เว้นแต่นักศึกษาที่ลืมระหัสผ่านให้มาแจ้งได้)
         -ทุกครั้งที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานต้องลงทะเบียน 2 ครั้ง เสมอ น่าจะเกิดจากความผิดปกติของโปรแกรม
         -เมื่อได้รับ pop up ยินดูต้อนรับ ให้ย่อขนาด ห้ามปิด ถ้าปิดหน่าต่าง pop up ต้องล็อคอินใหม่
 
เรื่องที่2

         -วิธีการลงทะเบียนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  สำหรับนักศึกษาใหม่


1.  เปิดโปรแกรม  IE  ในคอมพิวเตอร์  พบหน้าลงทะเบียน  คลิกเลือกสมัครสมาชิกใหม่  สมัครสมาชิกได้ที่นี่
2.  กรอกชื่อจริง  นามสกุลจริง  ในช่อง  ชื่อและสกุล  เป็นภาษาไทย
3.  e-mail  ถ้าไม่มี  ไม่ต้องกรอก
4.  กรอกชื่อผู้ใช้  เป็นเลข  10  หลัก  ใช้จากเลขบัตรประจำตัวนักศึกษา
5.  กรอกรหัสผ่านใช้เลขหรือตัวอักษร  8-10  หลัก  ยืนยันการสมัคร
6.  ให้ทุกคนมาพบครูสีกุน  (ผู้ดูแลระบบ)  ด้วยตนเองก่อนเข้าใช้งานจริง  โดยนำบัตรนักศึกษามาด้วยเพื่อยืนยันการสมัคร      มิฉะนั้นครูจะไม่ทราบว่าผู้ลงทะเบียนมีตัวตนจริงหรือไม่  และโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน 
7.  การใช้งานครั้งแรกเครื่องจะโชว์  pop  up (หน้าต่างเล็ก ๆ) ให้เครื่องอนุญาต 
    pop  up  ตลอดเวลา (เลือก  always pop  up)
8.  ครั้งต่อ ๆ ไป ก็ให้คง  pop  up  ไว้ทุกครั้งที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต  การปิด  pop  up  เท่ากับ      ออกจากอินเตอร์เน็ต  ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่
9.  ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เรื่อย ๆ ด้วยตนเอง  (แต่ต้องไม่ลืม)
10.มีปัญหาการสมัคร  การใช้งานอินเตอร์เน็ตให้ปรึกษา  ครูผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ หรือ 
    ครูสีกุน  ที่ห้องผู้ดูแลระบบ  หรือ  โทร.081-2715005
 
เรื่องที่3
 
          -วิทยาลัยใด้ติดตั้งอุปกรณ์ไวร์เลสแลนที่อาคาร หอสมุด (ชื่อ kaset wifi กับ linksys)
          ประมง (ชื่อ kaset wifi-aqua) สามัญ (ชื่อ kaset wifi-basic)
          พืชศาสตร์ (ชื่อ kaset wifi-pl) ธุรกิจเกษตร (ชื่อ Tp-link)   สัตวศาสตร์ (ชื่อ dmrt)
          นักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ในรัศมีสัญญาณ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
          -ถ้าวันใดไม่มีสัญญาณอาจเป็นเพราะ adsl ล่ม หรืออุปกรณ์บางตัวแฮ้งค์
          หรือไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงสวิชท์ห้อง self2 ถูกดึงออกไป ให้แจ้ง 081 -2715005
          สำหรับปัญหาไฟฟ้าถูกดึงออกไปจากสวิทช์ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์      
          ผู้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขได้เพราะไม่มีกุญแจครับ
          กรณีที่สัญญาณไวร์เลสแลนที่ตนเองเคยใช้งานหายไป แต่สัญญาณตัวอื่นยังมี แสดงว่าตัวไวร์เลสแลนนั้น ๆ
            แฮ้งค์ ให้ทำการรีสตาร์ทโดยการปิดและเปิดไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงอุปกรณ์ส่งไวร์เลสแลนตัวนั้น ๆ
 
เรื่องที่4
 
          -คุณครูท่านใดประสงค์จะทำสื่อ e-learning เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการสอน เพิ่มทักษะการเรียนรู้
          และเพื่อให้วิทยาลัยผ่านตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 6.2
          (ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
          และการเรียนการสอน) ก็ขอร่วมรณรงค์ และยินดีให้คำปรึกษา หรือจะใหช่วยเหลืออะไร เล็ก ๆ น้อย ๆ
          เกี่ยวกับโปรแกรมและวิธีการเผยแพร่ ก็ขอให้บอกมาครับ
 
เรื่องที่5
 
          -งานผู้ดูแลระบบร่วมรณรงค์ให้ใช้งานเว็บไซต์กำลังพล (v-cop.net) เพื่อเป็นช่องทางเข้าสู่ตลาดงาน
          ของนักศึกษา และรักษาสิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา
          งานผู้ดูแลระบบขอความอนุเคราะห์จากคุณครูที่ปรึกษาให้นำนักศึกษามาลงทะเบียนเพื่อใช้พื้นที่
          และเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าวครับ ไม่สะดวกอะไรก็ให้แจ้งปัญหากับงานผู้ดูแลระบบได้ครับ
          -พื้นที่ใน v-cop.net เป็นของนักเรียน นักศึกษา ขอให้เข้ามาใช้งานและ up date อย่างสม่ำเสมอ
          แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
งานผู้ดูแลระบบ
up date 26/05/53
จัดทำโดย
คณะกรรมการงานสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ 075-284152 โทรสาร 075-284039 seekun1959@hotmail.com