ประวัติของวิทยาลัยฯ

ประวัติของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๘ เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม

Well, what do you expect, mother? Really? Did nothing cancel? Whoa, this guy’s straight? It’s a hug, Michael. I’m hugging you. There’s only one man I’ve ever called a coward, and that’s Brian Doyle Murray. No, what I’m calling you is a television actor. Marry me. I’m half machine. I’m a monster. I don’t understand the question, and I won’t respond to it. First place chick is hot, but has an attitude, doesn’t date magicians.

As you may or may not know, Lindsay and I have hit a bit of a rough patch. There’s only one man I’ve ever called a coward, and that’s Brian Doyle Murray. No, what I’m calling you is a television actor.Marry me. I don't understand the question, and I won't respond to it.


10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1942 ครั้ง

Engine by shopup.com