ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สัตวศาสตร์)

 

about-image         

     ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงขอประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาววิภาวี แก้ววิจิตร

     

          จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนาย 2563 เวลา 08.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

 

29 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 195 ครั้ง

Engine by shopup.com