ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบโควตา ประจำประการศึกษา 2563

     ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. ปวส.เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

10 มกราคม 2563

ผู้ชม 202 ครั้ง

Engine by shopup.com