นายนิรัตน์ พูลเกิด ให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรศิริกุล

     วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายนิรัตน์ พูลเกิด อาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์ ผู้ดูแลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วษท.ตรัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การปรับสภาพดิน ปุ๋ย การจัดภูมิทัศน์แบบกินได้ แนะนำแนวทางในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนพรศิริกุล

28 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com