การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง

     นายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานการประชุม "คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง" ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

21 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 95 ครั้ง

Engine by shopup.com