ประกาศส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

     ตามที่งานวางแผนและงบประมาณ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งโครงการต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการได้พิจารณา ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย kasettrang.ac.th/ดาวน์โหลด และส่งกลับงานวางแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 147 ครั้ง

Engine by shopup.com