ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

                                  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

about-image         

     ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายอรุณชัย คีรีเดช

     

          จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันพุทธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

05 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 519 ครั้ง

Engine by shopup.com