คณะกรรมการเข้าประเมิน“โครงการชีววิถี”

     คณะกรรมการเข้าประเมิน“โครงการชีววิถี” โดยมี นายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการ และนายกฤษฎา บุญเจริญ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ นิรัตน์ พูนเกิด ผู้รับผิดโครงการให้การตอนรับ.

 

29 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com