ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

                                  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

about-image         

     ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2562 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรตรัง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สรุปผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์

-ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด-

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

    นายสมภพ คันฉ่อง 

3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

          นายสุเมธ ปานจันทร์      

          จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 353 ครั้ง

Engine by shopup.com