เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แผนกวิชาสัตวศาสตร์

          นายเจษฎา ธระสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แผนกสัตวศาสตร์ โดยมีครูสุนันท์ ช่วยนวน หัวหน้าคณะสัตวศาสตร์ และนักเรียน นำเสนอข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนางานฟาร์มสัตวศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของ นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ

25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 85 ครั้ง

Engine by shopup.com